Güngörler Ticaret A.Ş | Web Sitemize Hoş Geldiniz

GÜNGÖRLER’ in Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir:

Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
GÜNGÖRLER üyelerinin, tüm seviyelerde, GÜNGÖRLER organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin GÜNGÖRLER ’in kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
Birbiri ile ilişkili süreçleri, GÜNGÖRLER ’in, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,

GÜNGÖRLER ’in genel performansının, GÜNGÖRLER organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.
GÜNGÖRLER Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanır.

GÜNGÖRLER’İN KALİTE BEYANI

Faaliyet Alanımız:

Yurt içinde olduğu kadar dışında da önemli sınai, ticari ve altyapı tesislerinin inşası ve işletilmesi için yüklenici ve/veya yatırımcı olarak faaliyet göstermektir.

Misyonumuz

Üstlendiği görevleri kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimizi korurken, çalıştığımız ülkelerin ekonomilerine katkımızı sürekli olarak arttırmak; müşterileri tarafından katılımı istenilen bir şirket olmak; girişimlerinden makul bir kar oranı elde etmeyi sürdürmek ve çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyacağı bir şirket olmak.

Temel Prensiplerimiz:Kuruluşumuzdan itibaren aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirmek için bunlara gelecekte de bağlı kalacağız.
Genel ve mesleki etiklerden ödün vermemek,
Müşterilerimize ve ortaklarımıza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,
Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak,
İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak,
Genç çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma kültürümüze göre eğitmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişime açık birey olarak yetiştirmek.

 

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Güngör Osman Güngör Hayri Güngör