Güngörler Ticaret A.Ş | Web Sitemize Hoş Geldiniz

GÜNGÖRLER çalıştığı tüm ülkelerde inşaat faaliyetlerinden oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder.

İş geliştirme safhasından başlamak üzere, teklif verme, mühendislik çalışmaları, mobilizasyon, inşaat / devreye alma ile devam eden ve demobilizasyon ile tamamlanan tüm faaliyetler çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak yerine getirilir.<br><br>
GÜNGÖRLER Yönetimi, Çevre Yönetimi Sistemini kurmak ve uygulamak için gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir.
 
GÜNGÖRLER, çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek ve çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusuna sürekli bilgilendirmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için benimsediği çevre yönetimi felsefesi; sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tüm çalışanlar için doğal bir davraniş şekli olduğu bir kültür oluşturmaktır.
 
Bu amaçla GÜNGÖRLER :
• Çalıştığı ülkelerin çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine ve ayrıca faaliyeti ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uyar,
• Doğal kaynakları verimli kullanır,
• Verimli Atık Yönetimi ile atıkları control altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltır,
• Acil durum risklerini azaltır,
• Çalışanlarının çevre bilincini artırır,
• Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirir ve bu yönde gerekli kaynakları sağlar.

Tüm çalışanlarımız GÜNGÖRLER Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda destek ve yardımcı olmaktan sorumludurlar.

ÇGS Andı

• Çevre, İş Güvenliği ve Sağlık (ÇGS) ile ilgili kurallara ve uyarılara uyacağıma, bu konuda etrafıma iyi örnek olacağıma,
• Güvenli ve sağlıklı iş ortamları oluşturarak kendime, çalışanlara, çevreye ve malzemelere zarar vermeyeceğime,
• Her zaman emniyetli şekilde çalışacağıma ve işimin gerektirdiği kişisel koruma ekipmanlarımı kullanacağıma,
• Başkalarının emniyetsiz ortamda çalışmasına müsaade etmeyeceğime ve çalışana da engel olacağıma,
• İşimi emniyetli bir şekilde tamamlayacağıma ve evime sağ salim döneceğime,
söz veriyorum ve sizi de söz vermeye davet ediyorum.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Güngör Osman Güngör Hayri Güngör