Güngörler Ticaret A.Ş | Web Sitemize Hoş Geldiniz

Çevre, Güvenlik ve Sağlık

“Sıfır Kaza” politikası GÜNGÖRLER’de hem bir hedef, hem de bir başarıdır. GÜNGÖRLER, ofislerinde, akaryakıt istasyonlarında, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikası uygular.

ÇGS’nin şirket için bir değer olduğu, şirketin bütün seviyeleri tarafından açıkça anlaşılmıştır. ÇGS Yönetim Sistemi 5 Adımda uygulanır:

-ÇGS politikasının oluşturulması
-Düzenlenmesi
-Planlama ve uygulama
-Performansın ölçülmesi / izlenmesi
-Denetleme ve gözden geçirme.
 
Güvenlik bilincini artırma, daha güvenli çalışma uygulamalarını öğretme ve çevresel bağlılığı artırma adına GÜNGÖRLER’in daima kapsamlı bir ÇGS eğitim programı olacaktır. GÜNGÖRLER Kalite ve ÇGS El Kitabında, kuruluş içerisindeki bireylerin tüm rolleri ve sorumlulukları pozitif bir ÇGS kültürünün gelişmesine yardımcı olma adına açıkça tanımlanmıştır. GÜNGÖRLER şunları ele alır:
 
•Yeterlilik (istihdam, eğitim ve danışmanlıkta)
•Kontrol (sorumlulukları dağıtma, mesuliyet verme,
taahhüdü sağlama, komut verme ve denetleme)
•İşbirliği (şahıslar ve gruplar arasında)
•İletişim (yazılı ve sözlü)

Tüm yöneticiler ÇGS’ye, ÇGS yönetim sistemini daha etkili şekilde işletmek amacıyla bir disiplin prosedürü ve ödül programı kurmak ve uygulamak için açık bir bağlılık gösterir.

İzleme, ÇGS performansını korumak ve geliştirmek için önemlidir. GÜNGÖRLER, herhangi bir kaza, olay, hastalık veya çevresel sızıntı gerçekleşmeden, planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesini izleyen pro-aktif sistemin, ÇGS performansında anahtar bir faktör teşkil ettiğine inanır.

Denetleme ve gözden geçirme ve riskleri geçmiş deneyimlerden öğrenilmiş derslerle yönetmek, ÇGS düzeltici faaliyetleri üzerinde hatır sayılır gelişmeler sağlar. Dahili ve harici denetimler sürekli olarak gerçekleştirilir.

Çevre, güvenlik ve sağlık, aslında, en yüksek önceliktir. GÜNGÖRLER, her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS’nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm personel bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik edilir ve “Sıfır Kaza” politikasına başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm eğitim ve gelişmeyi temin amacıyla çaba sarf edilir.

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Politikası

GÜNGÖRLER, tüm inşaat dallarında faaliyet gösteren ve sektöründe lider olan bir inşaat firmasıdır. Şirketimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli olarak ele almaktan gurur duymaktadır.

GÜNGÖRLER Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti GÜNGÖRLER projelerinde görevli çalışanlarının yanı sıra, müşterek teşebbüs ortaklığı çalışanları, işveren personeli, taşeron ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır.

GÜNGÖRLER ’in politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

GÜNGÖRLER ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (ÇGS) ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

Bu politikayı uygulamak için GÜNGÖRLER’ in proje yönetim ekipleri tarafından somut, kapsamlı ve etkin bir Proje ÇGS Yönetim Planı hazırlanır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

• Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,
• Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,
• Çevreyi olduğu şekilde koruma veya iyileştirme gereğini yerine getiren,
• Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi,
işgücü ve yönetimin varlığıdır.
 
Proje ÇGS programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Güngör Osman Güngör Hayri Güngör