Güngörler Trading Co. Inc. | Welcome to Our Web Site

GÜNGÖRLER olarak başarının insandan kaynaklandığını biliyoruz. Biz, üyeleri yaptığı her şeye değer katmak için gayret sarf eden büyük, çok uluslu bir aileyiz. Her birimiz, hizmet ettiğimiz şirketin ihtiyaçlarını karşılamada üstüne düşen hayati rolün farkında. Aile üyelerimizin haklarına ve itibarına saygı duyuyoruz.

Politika ve Kültür

GÜNGÖRLER ’i destekleme, vizyon ve değerlerini başarma hedefi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları şunlardır:
Şirketimizin stratejik hedeflerini ve çıkarlarını geliştirmek
Çalışanların, yönetimin ve hükümet kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak,
Tercih edilen işveren olarak GÜNGÖRLER ’in itibarını sağlamak ve sürdürmek,
Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, misyonumuzu başarmak için en iyi çabalarını sarf edebildiği bir işyeri kültürü sağlamak,
Pozisyon için en nitelikli bireyi işe almak. Eşit fırsat veren bir işveren olmaktan gurur duyuyoruz ve ırk, dil, din, cinsiyet, etnik grup, ulus, renk veya fiziksel engele bakmaksızın tüm nitelikli adayların başvurularını memnuniyetle karşılıyoruz.
İnsanları teşvik etme hususunda güçlü inanca sahip olmak. GÜNGÖRLER ‘de, bir açık pozisyon için ancak bir GÜNGÖRLER çalışanı tarafından doldurulamayacağı doğruladıktan sonra dış kaynaklar dikkate alınır.
Gerçekleştirilen görevler ile ilgili yasa ve yönergeleri bilmek ve bunlara uymak,
Tüm çalışanların işlerinde kendilerinden beklenenleri anlamaları ve yeteneklerinin ve performanslarının, eğitim ve kariyer planlamalarının gelişmesi için yardım edilmesini sağlamaktan kendilerini sorumlu kılmaları.
Bizimle irtibata geçmek isterseniz, lütfen web adresimize mesaj atınız.

Board of Directors

Chairman of the Board of Directors Deputy chairman Member of the Board of Directors
Murat Güngör Osman Güngör Hayri Güngör